Program for Læsekonference for lærere og pædagoger i Odsherred

Torsdag den 19. november i Aksen, Asnæs Bibliotek

 14.15 Ankomst, kaffe og kage

14.35 Velkommen ved Anne-Marie Donslund

14.45 Jens Raahauge: Giv bøgerne din stemme

15.30 Pause – gå til workshops

15.45 Workshops – vælg mellem:

  1. Anne Marie Marquardsen: Dialogisk Læsning
  2. Helle Ankerstjerne Eriksen: Guidet fælleslæsning
  3. Sissel Bergfjord: Det gode skriveværksted
  4. Tormod Gilm: Tormods Vokalværksted
  5. Cecilie Bogh: Læs med de ældste

17.00 Sandwich

17.15 Opsamling fra workshops – refleksioner af Jens Raahauge og Anne-Marie Donslund

17.35 Sissel Bergfjord: Fuck det’ nok

18.00 Tak for i dag

WORKSHOPBESKRIVELSER

Workshop 1 – Dialogisk læsning ved Anne Marie Marquardsen
Workshoppen trækker parallel mellem nøglebegreber i den tidlige sprogtilegnelse og grundlaget for metoden. Dialogisk læsning kombinerer oplæsning med samtale samt fælles læsning af tekst og billede. Læseoplevelsen udvides med relevante aktiviteter samt ved at stille dialogiske spørgsmål, følge barnets interesser og lege med sproget.

Anne Marie Marquardsen er pædagogisk konsulent og fagbogsforfatter. Mangeårig erfaring som pædagog, daginstitutionsleder og pædagogisk konsulent. PD i organisation og ledelse. Vision: At medvirke til at skabe gode udviklings- og læringsrum for den kommende generation.

Workshop 2 – Guidet Fælleslæsning ved Helle Ankerstjerne Eriksen
Guidet Fælles Læsning skaber en særlig form for engagement i læseoplevelsen og skaber refleksion hos den enkelte deltager og i gruppen som hele. I workshoppen er der introduktion til metode og teori efterfulgt af en praksis i Guidet Fælles Læsning over en kort prosatekst og et digt.
Helle Christence Ankerstjerne er læseguide og kulturkonsulent i Odsherred Kommune, hvor hun primært arbejder med børnekulturprojekter og har som læseguide tilknytning til Nr. Asmindrup skole og videnscenter.

Workshop 3 – Det gode skriveværksted ved Sissel Bergfjord
I workshoppen med Sissel Bergfjord vil det være muligt at afprøve skriveøvelser og lege, som kan bidrage til en god og vellykket workshop i øjenhøjde med den udvalgte aldersgruppe. Der vil både være mulighed for at rime og skrive en kort fortælling.
Sissel Bergfjord er forfatter og billedkunstner. Hun har gået på Forfatterskolen samt Forfatterskolen for Børnelitteratur og er bachelor i kunsthistorie. Hun modtog Michael Strunge-prisen for romanen Sortedam i 2013 og har skrevet børnebøgerne Fuck det’ nok og Blå Vrede.

Workshop 4 – Tormods Vokalværksted ved Tormod Gilm
Tormods Vokalværksted er en musikalsk tilgang til arbejdet med bogstaver, stavelser, alfabet, læsning og skrivning. Workshoppen er en konkret inspiration til indskolingen. Aktiviteter i workshoppen er: Sange, remser, opgaver på papir, musik til læsning, musik til skrivning og klappeøvelser.
Tormod Holm er musiker, komponist, forfatter og foredragsholder, uddannet folkeskolelærer og kendt fra Ramasjang som ”Trolle og Tormod”, der spiller lærerige børnesange om konsonanter og vokaler. Han har i årevis været tilknyttet den danske reggaescene og spiller fast med BIKSTOK.

Workshop 5 – Læs med de ældste ved Cecilie Bogh
Det, at eleven kan afkode en tekst, er ikke det samme som, at eleven kan forstå, huske og bruge det læste. Alt for mange elever forlader grundskolen uden de læsekompetencer, der er nødvendige for at kunne klare en videre uddannelse. Med en relativ lille indsats på få undervisningsgange, kan eleverne via øvelser og redskaber øge deres læsehastighed og deres læseforståelse markant.
Cecilie Bogh er uddannet lærer, læselærer og læsevejleder, er forfatter til en lang række undervisnings-materialer, heriblandt “Få fart på lektielæsningen”. Cecilie har de sidste fem år arbejdet på UCC, hvor hun har udviklet og afholdt læsekurser for mere end 300 elever med opsigtsvækkende resultater.

Send 2-3 førsteprioriteter på workshops til anmdo@odsherred.dk senest 5. november.

Foredrag Jens Raahauge: Formand for dansklærerforeningen siden 1988, forfatter til Giv bøgerne din stemme, Dyrk dansk derude samt Bevar os vel – inspiration til arbejdet med børns sprog og rettigheder og meget mere.

Vært Anne-Marie Donslund: Børnebogsforfatter, Kulturkonsulent, leder af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland. Anne-Marie Donslund kan kontaktes på 61153676 eller anmdo@odsherred.dk

Litteratur- og læsefestivalen har fået støtte af Statens Kunstråd, Kultur- og folkeoplysningsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune.

Festivalen er arrangeret af Kultur og fritid i samarbejde med skolerne i Odsherred.

Kenneth Bøgh Andersens populære serie Antboy kommer på film. Den får forpremiere i Odsherred som det eneste sted i Danmark, og alle unge i mellemgruppen får chancen for at møde ham og/eller se filmen. Det er den 1. oktober 2013.

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!